III miejsce Smogorzowa w konkursie Piękna Wieś Opolska 2018