Działalność na rzecz integracji, budowania dobrych relacji i wzrostu aktywności społecznej Smogorzowian.


Więcej na temat celów Stowarzyszenia Nasz Smogorzów przeczytasz w dziale Statut.

 

Integracja przez wspólne działanie

Mamy nadzieję na efekt integracji mieszkańców przez możliwość wspólnego działania.

Kolekcja dawnych zdjęć i dokumentów

Zgodnie z naszym statutem możemy zakładać koła tematyczne wewnątrz stowarzyszenia. Na początek utworzyliśmy Koło Historyczne. W jego ramach, w pierwszej kolejności chcielibyśmy ocalić wszystko to, co może zniknąć wraz z odchodzeniem naszych najstarszych sąsiadów.

Zobacz:

Kolekcja dawnych zdjęć i dokumentów