Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych sołectwa.


Więcej na temat celów Stowarzyszenia Nasz Smogorzów przeczytasz w dziale Statut.

Partnerzy dla władz

Liczymy, że nasz głos jako Stowarzyszenia będzie wysłuchiwany i uwzględniany przy podejmowaniu decyzji. Mamy kilka zasadniczych priorytetów jak istnienie szkoły w naszym sołectwie, czy gruntowny remont głównych wiejskich ulic z budową chodników, zatok autobusowych i parkingów. Cieszy nas wsparcie władz naszej gminy, które deklarują zainteresowanie tworzeniem organizacji pozarządowych. W naszym przypadku była to inicjująca pomoc na samym początku naszej drogi.

Osobowość prawna

Mając osobowość prawną możemy ubiegać się o finansowanie naszych pomysłów w ramach dotacji i ogłaszanych konkursów.

Nasza wizja

Mamy nadzieję, że Smogorzów będzie przyjaznym miejscem do życia z uśmiechniętymi mieszkańcami, wyremontowanymi ulicami i chodnikami, zadbanymi i ukwieconymi obejściami. Mamy nadzieję, że nasza wieś będzie celem wycieczek, miejscem zadbanych i odpowiednio wyeksponowanych zabytków z symbolem naszej legendy – smokiem w tle. Wówczas Smogorzów stanie się wizytówką naszej gminy i powiatu, a może i województwa.

Zobacz również:

    1. Niezwykły Smogorzów (Gazeta Namysłowska Nr 1 (92) 2017)
  1. Strategia rozwoju wsi