Oprócz neogotyckiego kościoła św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie można zobaczyć kamienną renesansową płytę nagrobną Jana v. Munsterberg, kryptę określaną według tradycji miejscem spoczynku czterech pierwszych biskupów wrocławskich oraz granitowy głaz narzutowy zwany „Kamieniem Św. Jadwigi”.