Smogorzów – fundusz sołecki na rok 2019
29 262,29 zł

 

  1. Remonty ulic i poprawa oświetlenia  – 16 700 
  2. Organizacja spotkań mieszkańców – 3 062,29 zł
  3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych – 500 zł
  4. Wyposażenie wielofunkcyjnego skweru wiejskiego – 9 000 zł
  •  

Zobacz rónież:

  1. Władze sołectwa
  2. Strategia rozwoju Smogorzowa