Smogorzów – fundusz sołecki na rok 2024: 58315.47 zł

  1. Remonty ulic wiejskich – 35 000 zł
  2. Opłata za media w sali sportowej, wykorzystywanej przez sołectwo – 1315.47 zł
  3. Organizacja spotkań mieszkańców – 7000 zł
  4. Wkład własny do Inicjatywy Marszałkowskiej na zakup traktorka – kosiarki do utrzymania wiejskich terenów zielonych – 15000 zł.
  •  

Zobacz rónież:

  1. Władze sołectwa
  2. Strategia rozwoju Smogorzowa