Sołtys:

Wioleta Grzelak

Rada Sołecka:
  1. Justyna Chrzan
  2. Katarzyna Suchecka
  3. Krystyna Waloch
  4. Robert Wawrzyniak
  5. Jerzy Wierzchowski