Zarząd:
  1. prezes   – Jerzy Wierzchowski,
  2. wiceprezes – Maciej Mikołajczyk,
  3. skarbnik – Krystyna Waloch,
  4. sekretarz – Stefania Wierzchowska,
  5. członek  –  Renata Lewicka,
  6. członek  –  Jacek Grzelak,
  7. członek  –  Andrzej Waloch
Komisja Rewiwizyjna:
  1. przewodnicząca – Małgorzata Bielecka
  2. członek  –  Ewa Pałczyńska
  3. członek  –  Mirosław Kowalik