(Dane aktualne od 5. września 2021 r.)

Zarząd:
  1. prezes   – Jerzy Wierzchowski,
  2. wiceprezes – Mirosław Kowalik
  3. skarbnik – Krystyna Waloch,
  4. sekretarz – Stefania Wierzchowska,
  5. członek  – Jacek Grzelak,
  6. członek  – Maciej Mikołajczyk,
  7. członek  –  Andrzej Waloch,
Komisja Rewiwizyjna:
  1. przewodnicząca – Małgorzata Bielecka,
  2. członek  – Wioleta Grzelak,
  3. członek  – Barbara Prząda.