III Rajd Rowerowy “Sierpniowa Trzydziestka” z metą w Smogorzowie

29 sierpnia odbył się III Rajd Rowerowy “Sierpniowa Trzydziestka” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Stowarzyszenie Nasz Smogorzów. Trasa rajdu przebiegała trasą gry terenowej “W poszukiwaniu Smoka na Namysłowskiej Ziemi” – zaczynała się w Namysłowie , biegła przez Kamienną, Michalice, Józefków, Objazdę, Kowalowice i kończyła się w Smogorzowie. A metą rajdu był Smogorzowski Młyn Wodny nad Widawą. Więcej o grze terenowej TUTAJ.

Continue Reading

Nowa tablica informacyjna w Smogorzowie

Smogorzów wzbogacił się o tablicę informującą o historii wsi, o legendach związanych ze Smogorzowem, o istniejącym tu biskupstwie, o “Katedrze Smogorzowskiej”, o okolicznościach budowy obecnej świątyni i o wielu, wielu innych ciekawostkach.

Continue Reading

Studyjna wizyta w Smogorzowie w ramach edukacyjego projektu

10 września 2020 r. Smogorzów odwiedziła grupa 32 mieszkańców południowej Opolszczyzny. Byli to uczestnicy wyjazdu studyjno-edukacyjnego, zorganizowanego przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, który realizował projekt pod nazwą „Poznajmy jak zadbać o przestrzeń opolskiej wsi”. Delegacja w dwa dni odwiedziła wsie z terenu powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego.

Continue Reading