Dożynki w Smogorzowie 2023

Dożynki i odsłonięcie muralu w Smogorzowie

2 września 2023 r. w Smogorzowie odbyły się dożynki wiejskie. Część kosztów organizacji Święta Plonów pokryto z dofinansowania, które Stowarzyszenie Nasz Smogorzów otrzymało z urzędu marszałkowskiego woj. opolskiego w ramach projektu “Promocja Smogorzowa jako pierwszej na Śląsku siedziby biskupiej – odsłona muralu”.

Continue Reading
Mural w Smogorzowie ilustrujący Legendę Smogorzowską

Mural z Legendą Smogorzowską w Smogorzowie

Podczas uchwalania funduszu sołeckiego na 2023 r., mieszkańcy Smogorzowa zdecydowali o przeznaczeniu części środków na wykonanie muralu ilustrującego Legendę Smogorzowską. Do wykonania malowidła zatrudniono firmę artystyczną Mural Szop, która w zaledwie 4 dni (14-17.07.2023 r.) ożywiła ścianę hali sportowej w Smogorzowie ilustracją przedstawiającą mapę regionu z charakterystycznymi dla legendy motywami:

Continue Reading
PREZES STWOARZYSZENIA NASZ SMOGORZÓW, JERZY WIERZCHOWSKI, WYGŁASZA PRELEKCJĘ PODCZAS OBRAD RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE (24.11.2022 R.)

Prelekcja prezesa Stowarzyszenia Nasz Smogorzów na Radzie Miejskiej w Namysłowie

24. listopada 2022 r. prezes Stowrzyszenia Nasz Smogorzów, Jerzy Wierzchowski, wystąpił z prelekcją dotyczącą Smogorzowa podczas obrad Rady Miejskiej w Namysłowie. Wystąpienie odbyło się w ramach punktu programu: “Informacja na temat promocji gminy z uwzględnieniem działań zmierzających do wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i turystyki”. 

Continue Reading