Mieszkańcy Smogorzowa porządkują dawny skwer przed pałacem

W marcu 2022 r. po długotrwałych staraniach mieszkańcy Smogorzowa uzyskali pozwolenie na oczyszczenie i uporządkowanie terenu dawnego skweru przed smogorzowskim pałacem. Do prac porządkowych zgłosiło się wielu mieszkańców wsi.

Gdzie znajduje się i jak kiedyś wyglądał skwer?

Na przeciwko pałacu w Smogorzowie (obecnie budynek mieszkalny) znajdował się kiedyś skwer wiejski. Był duży, miał wytyczone ścieżki, parkowe ławki i wypielęgnowaną zieleń. Jego centralnym elementem była okrągła, wyłożona niebieską mozaiką fontanna, której średnica wynosiła ok 11m. Według relacji mieszkańców skwer niegdyś tętnił życiem, w fontannie kąpały się dzieci, a na ławeczkach siedziały zakochane pary. Skwer został wybudowany ok. 1967 r. Po upadku PGRu powoli popadał w ruinę. Do marca 2022 był praktycznie niewidoczny, zarośnięty przez rozrośnięte krzewy i drzewa-samosiejki.

Stare zdjęcia skweru przesłane przez mieszkańców:

Fotografia udostępniona przez pana Andrzeja Chrzana – dzieci na fontannie.
Zdjęcie udostępnione przez pana Andrzeja Chrzana – fotografia komunijna na tle fontanny.
Fotografia udostępniona przez panią Kucharską – widok ogólny skweru z fontanną
Zdjęcie udostępnione przez pana Przemka Kucharskiego – Dolina Miłości.

Starania o możliwość uprzątnięcia dawnego skweru

Gdyby to zależało tylko od mieszkańców Smogorzowa, skwer już dawno zostałby uprzątnięty. Jednak jego teren nie należy do gminy, tylko do KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), który stał się jego właścicielem po upadku PGRu. Starania o możliwość uporządkowania skweru trwały od kilku lat. Przełom nastąpił pod koniec 2021 roku, kiedy delegacja Stowarzyszenia Nasz Smogorzów wraz z zastępcą burmistrza Namysłowa, panem Krzysztofem Muchą, spotkali się w tej sprawie w Opolu z dyrektorem Opolskiego Oddziału Terenowego KOWR, dysponującego tym terenem. Po tym spotkaniu Stowarzyszenie wystąpiło z pisemnym wnioskiem, a na jego podstawie KOWR Opole wystosował stosowne pismo do swej centrali w Warszawie.

9. marca 2022 Stowarzyszenie Nasz Smogorzów podpisało z przedstawicielem KOWR Opole “Umowę użyczenia terenu” oraz “Protokół zdawczo-odbiorczy”- oba dokumenty dotyczą obszaru skweru. Od tego momentu mieszkańcy mogli w sposób legalny przystąpić do porządkowania terenu.

Skwer przed pałacem w Smogorzowie przed pracami porządkowymi.

Prace porządkowe

W sobotę 12. marca 2022 o godz. 14:00 rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe, w których wzięło udział ponad 40 mieszkańców. Prace skupiły się na usuwaniu powalonych konarów i uschłych drzew oraz na wycinaniu samosiejek drzew i krzewów, które wyrosły na dawnych alejkach skweru. Mieszkańcy wyzbierali również 10 worków śmieci. W kolejnych dniach do prac dołączył ciężki sprzęt – 3 traktory, 2 kosy, 3 piły… W kwietniu działania przeniosły się w okolice Jarząbka i Doliny Miłości. Duzi i mali mieszkańcy, bez wynagrodzenia (nie licząc pieczonych kiełbasek i chleba oraz ciast przygotowanych przez Smogorzowskie gospodynie), w pocie czoła cięli, łamali, wyrywali, przenosili i równali…

Autorzy zdjęć: Jerzy Wierzchowski, Wioleta Grzelak, Malwina Głód-Powroźnik, Daniel Klepacz

W trakcie prac można było usłyszeć wiele ciekawych opowieści mieszkańców Smogorzowa, między innymi o tym, jak w dzieciństwie kąpali się w fontannie. Inni natomiast po wielu latach mieszkania we wsi po raz pierwszy zobaczyli ukrytą w zaroślach budowlę. Zapał mieszkańców i zaangażowanie w prace porządkowe potwierdzają, że skwer wiejski w Smogorzowie to wyczekane miejsce.

12.03.2022 – mieszkańcy Smogorzowa po pierwszej akcji porządkowej na dawnym skwerze przed pałacem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *