Smogorzów – inicjatywy obywatelskie – Listopad 2017 – Namysłów Fakty

Na wiosnę br. Stowarzyszenie Nasz Smogorzów zgłosiło projekt odtworzenia alei łączącej Smogorzów z Krzykowem w naborze wniosków w ramach programu RPO 2014-2020 Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego przez samorząd Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Projekt w rankingu wojewódzkim uplasował się na wysokim drugim miejscu. Od sierpnia projekt jest realizowany siłami mieszkańców. Prace polegały na usunięciu starych obumarłych drzew, pielęgnacyjnego prześwietlenia korony pozostałych, wywiezienia głazów oraz niwelacyjnych prac ziemnych na drodze. Za kwotę 30 000 złotych na odcinku 1200 m wzdłuż utwardzonej alei zamontowano na drzewach budki lęgowe dla ptaków(24szt.), nasadzono drzewka jabłoni trzech starych odmian oraz przygotowano miejsca nasadzeń pod dęby (42 szt.). Zabudowane zostały trzy miejsca odpoczynku z ławami, które w najbliższą sobotę zostaną wzbogacone w trzy tablice z informacjami o tematyce przyrodniczo – historycznej.

Droga w przyszłości będzie cennym uzupełnieniem sieci ścieżek rowerowych, które mają powstać w przyszłym roku na szeregu drogach powiatowych i gminnych. Bedzie drogą alternatywną dla rowerzystów i pieszych udających się ze Smogorzowa przez Objazdę do Józefkowa nad zbiornik wodny oraz w kierunku Jakubowic.

Do końca listopada projekt ma być rozliczony i zakończony.

W najbliższą sobotę o godzinie 10 Stowarzyszenie Nasz Smogorzów zaprasza wszystkich chętnych do udziału przy ostatnich pracach na alei.

 

 

  1. Zobacz artykuł na Facebooku Namysłów-Faktów
  2. Zobacz zrzut ekranu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *