Mapa z 1736 – trakty biegnące przez Smogorzów

Przedstawiony fragment mapy autorstwa Johanna Wolfgangza Wielanda z 1736 roku ukazuje min. ówczesną sieć traktów.

mapa smogorzow 1736
Fragment mapy z 1736 r. pokazujący m.in. trakty biegnące przez Smogorzów


Przez Smogorzów przebiegał trakt łączący Rychtal i Głuszynę z Jakubowicami (prawdopodobnie poprzez bród na Widawie). Drugi trakt biegł od Namysłowa na północ przez Kowalowice, Głuszynę do Drożek. Na mapie w większości miejscowości posiadają nazwy niemieckie i polskie.


Smogorzów opisują nazwy: Schmoger i P. Szmogorsuw.
W pobliżu Smogorzowa funkcjonuje kilka wiatraków: Brzezina -1, Drożki – 2, Pawłowice -1. W Brzezince znajdowała się kaplica a w Pawłowicach, Krzykowie i Jakubowicach były świątynie.


Dla uważnych obserwatorów – Ikonka, oznaczająca kościół w Smogorzowie posiada największy krzyż na przedstawionej mapie. Zapewne w ten sposób oznaczono rangę tej świątyni.

Źródło i więcej szczegółów: www.mapy.mzk.cz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *