Podsumowanie finansów Stowarzyszenia Nasz Smogorzów w 2020 r.

Co roku w styczniu odbywało się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Nasz Smogorzów podsumowujące miniony rok. W obecnym czasie nie wiadomo kiedy będzie możliwość zwołania bezpiecznego zebrania. Z tego powodu dziś na naszej stronie przedstawiamy Państwu rozliczenie finansów Stowarzyszenia za 2020 rok.

Wydatki Stowarzyszenia Nasz Smogorzów na rok 2020 r.

Z powodu pandemii działań Stowarzyszenia w minionym roku nie było zbyt dużo:

  1. Wraz z firmą “Stolarstwo Ogólne Maciej Mikołajczyk” w dwóch równych częściach finansowaliśmy wydanie książki “W średniowiecznym Smogorzowie”, której autorem jest pan Witold Wiński. Egzemplarz tej pozycji otrzymali wszyscy nasi członkowie bez zaległości składkowych – wydaliśmy 1000 zł.
  2. Przed przyjazdem grupy 32 działaczy lokalnych z miejscowości południowej Opolszczyzny, którym we wrześniu prezentowaliśmy dorobek Smogorzowa, zakupiliśmy 150 magnesów na lodówkę z logo naszego Stowarzyszenia i z widokiem smogorzowskiej świątyni. Magnesy te posłużyły nam jako drobne pamiątki dla naszych gości. Przeznaczone też są dla wszystkich uczestników przyszłego Walnego Zebrania i posłużą jako swoiste “reklamówki” Stowarzyszenia w przyszłych naszych działaniach – wydaliśmy 300 zł.
  3. Zorganizowaliśmy dwa transporty pomocy dla personelu i pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (w dn. 2. i 22 kwietnia). (Szczegółowe informacje zamieściliśmy w kwietniu na naszej stronie facebookowej). W tym celu zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy – łączna kwota pomocy to 4 500 zł – w tym wkład Stowarzyszenia to 1205,48 zł.
  4. Zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę w Pieniny. Koszty tej imprezy pokryli w całości jej uczestnicy – (porównaj w tabeli “Koszty wycieczki w Pieniny z “Darowizny uczestników wycieczki w Pieniny”).

Ostatecznie stan naszych finansów na ostatni dzień minionego roku (na koncie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie) to 4858,68 zł.

Jednocześnie prosimy członków Stowarzyszenia Nasz Smogorzów o wpłaty składek za bieżący rok. Numer konta poniżej:

Stowarzyszenie Nasz Smogorzów
ul. Główna 69
46-100 SMOGORZÓW
Nr konta:
39 8890 0001 0022 3513 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Wydatki Stowarzyszenia Nasz Smogorzów przewidziane na 2021 r.

  1. Planujemy wykonanie dużej tablicy informującej przyjezdnych o wszystkim, co związane jest ze Smogorzowem. Tablica stanie przy parkingu przed kościołem – prace projektowe trwają.
  2. Innym przedsięwzięciem będzie wykonanie drewnianej podłogi do tańczenia (wymiar 7,5m x7,5m). Zakup drewna sfinansuje Fundusz Sołecki. Ze strony Stowarzyszenia planujemy zakup okuć, gwoździ i wkrętów, impregnatu itp. W drugiej połowie kwietnia siłami mieszkańców Smogorzowa, będziemy montować tę podłogę. Mamy nadzieję, że chętnych do tych prac nie zabraknie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *