Podsumowanie działalności i finansów Stowarzyszenia Nasz Smogorzów w 2020 r.

Co roku w styczniu odbywało się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Nasz Smogorzów podsumowujące miniony rok. W obecnym czasie nie wiadomo kiedy będzie możliwość zwołania bezpiecznego zebrania. Z tego powodu dziś na naszej stronie przedstawiamy Państwu rozliczenie finansów Stowarzyszenia za 2020 rok.

Wydatki Stowarzyszenia Nasz Smogorzów na rok 2020 r.

Z powodu pandemii działań Stowarzyszenia w minionym roku nie było zbyt dużo:

  1. Wraz z firmą “Stolarstwo Ogólne Maciej Mikołajczyk” w dwóch równych częściach finansowaliśmy wydanie książki “W średniowiecznym Smogorzowie”, której autorem jest pan Witold Wiński. Egzemplarz tej pozycji otrzymali wszyscy nasi członkowie bez zaległości składkowych – wydaliśmy 1000 zł.
  2. Przed przyjazdem grupy 32 działaczy lokalnych z miejscowości południowej Opolszczyzny, którym we wrześniu prezentowaliśmy dorobek Smogorzowa, zakupiliśmy 150 magnesów na lodówkę z logo naszego Stowarzyszenia i z widokiem smogorzowskiej świątyni. Magnesy te posłużyły nam jako drobne pamiątki dla naszych gości. Przeznaczone też są dla wszystkich uczestników przyszłego Walnego Zebrania i posłużą jako swoiste “reklamówki” Stowarzyszenia w przyszłych naszych działaniach – wydaliśmy 300 zł.
  3. Zorganizowaliśmy dwa transporty pomocy dla personelu i pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (w dn. 2. i 22 kwietnia). (Szczegółowe informacje zamieściliśmy w kwietniu na naszej stronie facebookowej). W tym celu zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy – łączna kwota pomocy to 4 500 zł – w tym wkład Stowarzyszenia to 1205,48 zł.
  4. Zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę w Pieniny. Koszty tej imprezy pokryli w całości jej uczestnicy – (porównaj w tabeli “Koszty wycieczki w Pieniny z “Darowizny uczestników wycieczki w Pieniny”).

Ostatecznie stan naszych finansów na ostatni dzień minionego roku (na koncie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie) to 4858,68 zł.

Jednocześnie prosimy członków Stowarzyszenia Nasz Smogorzów o wpłaty składek za bieżący rok. Numer konta poniżej:

Stowarzyszenie Nasz Smogorzów
ul. Główna 69
46-100 SMOGORZÓW
Nr konta:
39 8890 0001 0022 3513 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Wydatki Stowarzyszenia Nasz Smogorzów przewidziane na 2021 r.

  1. Planujemy wykonanie dużej tablicy informującej przyjezdnych o wszystkim, co związane jest ze Smogorzowem. Tablica stanie przy parkingu przed kościołem – prace projektowe trwają.
  2. Innym przedsięwzięciem będzie wykonanie drewnianej podłogi do tańczenia (wymiar 7,5m x7,5m). Zakup drewna sfinansuje Fundusz Sołecki. Ze strony Stowarzyszenia planujemy zakup okuć, gwoździ i wkrętów, impregnatu itp. W drugiej połowie kwietnia siłami mieszkańców Smogorzowa, będziemy montować tę podłogę. Mamy nadzieję, że chętnych do tych prac nie zabraknie…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *