Remont nawierzchni na drodze Smogorzów-Krzyków

Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Smogorzów w pierwszej połowie sierpnia 2021 r. zakończono układanie nawierzchni tłuczniowej na gruntowym odcinku drogi gminnej Smogorzów – Krzyków.

Odcinek ten o długości 350 metrów przebiega od mostu na Widawie w kierunku Smogorzowa. Był to najbardziej podmokły i wyeksploatowany fragment tej drogi. Remont zaczął się od uporządkowania drzew i krzewów wzdłuż całego jej leśnego odcinka. Następnie największe dziury i koleiny zostały wypełnione gruzem ceglanym, na którym ostatecznie został ułożony tłuczeń.

W zamyśle Stowarzyszenia remontowana, atrakcyjna trasa ma połączyć docelowo Smogorzów z siecią ścieżek rowerowych, która kończy się w Objeździe. Wraz z wyremontowaną Naszą Aleją, ma umożliwić rowerowym turystom znad Zalewu Michalickiego oraz mieszkańcom Namysłowa i okolic, odwiedzenie Smogorzowa i zapoznanie się z jego niezwykłą historią, a mieszkańcom naszej wsi – przywrócić uroki Widawy.

W remont drogi materiałowo, finansowo lub sprzętowo zaangażowane były poza Stowarzyszeniem Nasz Smogorzów takie instytucje jak: Urząd Miejski w Namysłowie, Leśnictwo Smogorzów, Nadleśnictwo Namysłów i sołtys Smogorzowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *