Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Smogorzów

5 września 2021 r. odbyło się historyczne, bo pierwsze po upływie kadencji, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Nasz Smogorzów. Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii spotkanie było opóźnione o 8 miesięcy.

Miejscem zebrania było nowe biuro firm państwa Mikołajczyków. Frekwencja dopisała – przybyło 18 członków, co pozwoliło rozpocząć obrady w pierwszym ogłoszonym terminie.

Zanim nowe władze zostały wybrane, zgromadzeni zapoznali się z dokonaniami Stowarzyszenia na przestrzeni 2020 roku i 8 miesięcy roku 2021. Przypomnieliśmy też sobie naszą działalność we wcześniejszych latach kończącej się kadencji.


Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok, a Komisja Rewizyjna wydała pozytywną ocenę działań Zarządu w tym zakresie. Na tej podstawie Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu już Zarządowi.


Następnie odbyły się wybory. A oto ich wynik:

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Nasz Smogorzów w składzie:

  1. prezes – Jerzy Wierzchowski
  2. wiceprezes – Mirosław Kowalik
  3. skarbnik – Krystyna Waloch
  4. sekretarz – Stefania Wierzchowska
  5. członek – Jacek Grzelak
  6. członek – Maciej Mikołajczyk
  7. członek – Andrzej Waloch


Nowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Nasz Smogorzów w składzie:

  1. przewodnicząca – Małgorzata Bielecka
  2. członek – Wioleta Grzelak
  3. członek – Barbara Prząda

Po wyborze władz statutowych, Walne Zebranie nakreśliło kierunki dalszych poczynań Stowarzyszenia do końca roku 2021 i w dalszej perspektywie.

Nowym władzom należą się słowa podziękowania za podjęcie się kierowania działaniami Stowarzyszenia oraz życzenia wielu sukcesów w całej nowej kadencji.

Dziękujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom zebrania, a byli to: Małgorzata Mikołajczyk, Elżbieta Golik, ks. Tomasz Broszko, Mateusz Magda , Eugeniusz Lis, Janusz Kowalik, Grzegorz Przada, Mateusz Bielecki,
Fotograf to Mirosław Kowalik

podsumowanie naszych działań , dokonane na niedzielnym Walnym Zebraniu:
A oto co mimo pandemicznych ograniczeń udało się nam dokonać w omawianym okresie :
Rok 2020

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA – rok 2020

  1. 11.01.2020 – integracyjne noworoczne ognisko dla członków i sympatyków SNS (22 osoby)
  2. 27.01.2020 – Walne Zebranie SNS (18 osób).
  3. 1.02.2020 – akcja zbiórki złomu – 8800 zł przekazane dla ratowania życia Frania (2 ekipy, 2 tury, 4 traktory, 8 przyczep – do skupu złomu w Dalborowicach),
  4. 21 – 23.02. 2020 – autokarowa wycieczka w zimowe Pieniny (29 osób).
  5. 23. 03. 2020 – przesłanie do szefa KAS ostatniego sprawozdania z działalności SNS (podpisy profilem zaufanym wszystkich członków zarządu)
  6. Marzec- kwiecień – współpraca z WIDZIALNA RĘKA NAMYSŁÓW – Przekazaliśmy darowiznę finansową od osoby prywatnej i materiały przeznaczone na szycie maseczek. 1.04 i 16.04.20 otrzymaliśmy i dostarczyliśmy maseczki wszystkim mieszkańcom Smogorzowa, którzy zgłosili swe potrzeby.
  7. 2 i 22. 04.2020 – do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc dostarczyliśmy dwukrotnie dary dla pacjentów i personelu za sumę 4500 zł (maseczki, rękawice, płyn dezynfekcyjny, woda butelkowa itp.). Kwota ok. 1200 zł pochodziła z funduszy Stowarzyszenia natomiast pozostałe 3300 zł to datki osób prywatnych które, odpowiedziały na nasz apel.
  8. 28.06.2020 – odpowiadamy na „wezwanie” Rady Sołeckiej Idzikowic (11 osób), zbieramy 200 zł od uczestników akcji i przekazujemy na konto chorej Mii i zamieszczamy filmik w sieci
  9. 11.07. 2020 – akcja wykaszania i sprzątania Naszej Alei ( 4 osoby)
  10. 19.07. 2020 – Namysłowski Patrol Rowerowy odwiedza Smogorzów – opowiadamy o historii wsi (6 osób).
  11. 23. 07.2020 – sprzątanie wsi przed wizytą filmowców z NTO.
  12. 24. 07.2020 – pani sołtys i prezes SNS podejmują dwuosobową ekipę z NTO, która kręci filmik nt. wycieczek rowerowych w naszej gminie,
  13. 11. 08.2020 – wizyta u burmistrza Namysłowa 3 osobowej delegacji Smogorzowa w sprawie skweru przed pałacem i drogi Smogorzów – Krzyków,
  14. 16.08.2020 – współorganizujemy rajd rowerowy „Sierpniowa Trzydziestka” ( z TPNiZN) ( ok. 30 osób).
  15. 28.08. 2020 – wycena wykonania murala na stodole Leśnictwa Smogorzów – 6000 zł.( plany na przyszłość)
  16. 5. i 7. 09.2020 – porządkujemy Smogorzów przed wizytą 32 gości z całej Opolszczyzny,
  17. 10. 09.2020 – podejmujemy 32 gości z Opolszczyzny – działaczki społeczne. Gości wita wiceburmistrz Mucha.
  18. 10. 09.2020 – rajd rowerowy „Śladem Widawy” (ponad 20 osób) organizowany przez TPNiZN Opowiadamy ciekawostki z historii Smogorzowa.
  19. 18.11. 2020 – początek funkcjonowania gry terenowej „W poszukiwaniu Smoka na Namysłowskiej Ziemi”
  20. grudzień 2020 – dwukrotnie organizujemy zbiórkę odzieży, którą dwoma transportami dostarczamy do podopiecznych fundacji Brata Alberta we Wrocławiu
  21. 22.12.2020 – odebraliśmy z wydawnictwa książeczkę „W średniowiecznym Smogorzowie” autorstwa pana Witolda Wińskiego, której wydanie finansujemy wraz z firmą pana Macieja Mikołajczyka. Egzemplarz książki otrzymali wszyscy z naszych stowarzyszeniowych koleżanek i kolegów, którzy w dniu 31 grudnia 2020 nie mieli zaległości składkowych.

Działania stowarzyszenia od stycznia do wrzesień 2021 r.

  1. 10.02.2021 – prośba do burmistrza Namysłowa o 75 ton tłucznia – spełniona
  2. 24. 02.2021 – wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu ( 3 osoby) i sfotografowanie dużej ilości dokumentów dotyczących parafii Smogorzów.
  3. marzec – wykonanie i wręczenie kartek świątecznych dla seniorów (70+),
  4. 9. 04.2021 – złożenie zeznania podatkowego za 2020 rok do US Namysłów,
  5. 7. 05. 2021 – zwiedzanie kolejnej budowli Alexisa Langera – kaplicy św. Wawrzyńca we Wrocławiu,
  6. 23. 05.2021 – z okazji Dnia Działacza Kultury dwoje członków SNS zostało wyróżnionych przez dyrektora NOK – kol. Wioleta Grzelak i kol. Jerzy Wierzchowski.
  7. 29.05.2021 – zmontowanie i pomalowanie impregnatem drewnianej podłogi do tańczenia (11 osób)
  8. czerwiec – sierpień – trzykrotna akcja wykaszania Naszej Alei – kol. Jacek Grzelak
  9. 17. 07.2021 – zainstalowanie tablicy o historii Smogorzowa na ścianie stodoły Leśnictwa Smogorzów
  10. 10. 08. 2021 – koniec remontu drogi przy moście na Widawie – ułożenie nawierzchni z tłucznia podarowanego przez burmistrza (350 m)
  11. 13.08. 2021 – naprawa nawierzchni drogi na Naszej Alei,
  12. 28.08. 2021- montowanie 3 drewnianych tablic ogłoszeniowych,(zostaną niebawem zainstalowane)
  13. 5. 09. 2021 – Współorganizacja III Rajdu Rowerowego Sierpniowa Trzydziestka (wraz z TPNiZN) trasą gry terenowej „W poszukiwaniu Smoka na Namysłowskiej Ziemi” (11 osób)

*Ponadto dla historii Smogorzowa odkryliśmy twórczość dawnego mieszkańca naszej wsi pana Jana Kaweckiego – malarza i rzeźbiarza nieprofesjonalnego, którego prace wystawiane są w 3 muzeach.
*Zgłębiając historię odkryliśmy też to, że architekt smogorzowskiej świątyni Alexis Langer, zaprojektował też ołtarz główny w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Namysłowie.
* Z dokumentów sfotografowanych we Wrocławiu, poznajemy coraz więcej szczegółów na temat historii smogorzowskiej parafii i kościoła.

Jeśli należysz do grupy osób, dla której Smogorzów jest ważny, to zapraszamy do Stowarzyszenia Nasz Smogorzów – razem zrobimy więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *